Bezár
Kézbesítési adatok
Ezen mezők kitöltése nélkül nem tudjuk eljuttatni a megrendelt előfizetést a megfelelő helyre.
Az adatok megadásával szavatolja, hogy a megajándékozott hozzájárul az adatok Central Mediacsoport Zrt általi kezeléséhez.


E-mail cím:
Név:
 
Mobilszám:
+36 /
Bezár
Kézbesítési cím
A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!
Nyomtatott magazinokat kizárólag magyarországi címre tudunk kézbesíteni.
E-mail:
*Kézbesítési név:
Mobilszám:
+36 /
Vezetékes szám:
+36 /
*Ir. szám, város:
*Utca:
*Közterület:
*Házszám:
Lépcsőház: Emelet:
Ajtó:
Kapukód:
Ügyfélszolgálat Kattintson! Segítünk! 06-1/510-0888

További fontos tudnivalók

A jelen aloldal, továbbá a https://www.nosalty.hu/elmenyfozes_a_jovo_elelmiszereivel aloldalon található feltételek, a www.mc.hu és a vásárlási folyamat során is elérhető ÁSZF részeként (az ÁSZF a www.mc.hu weboldal útján létrejövő szerződések, megvásárolható termékek és szolgáltatások, a teljesítés feltételeit tratalmazzák) szerint meghatározott Kiegészítő szabályzatnak minősülnek, így a vásárlással létrejövő Élményfőzés megvásárlásra vonatkozó szerződés részei. Ugyan ezen szerződésnek a fentiek szerinti megfelelően részei, a nosalty.hu oldal Felhasználási

Feltételeinek vonatkozó rendelkezései, az abban hivatkozott dokumentumokkal együtt. Amennyiben a kiegészítő feltétel eltérő, vagy speciális feltételeket tartalmaznak az ÁSZF, vagy a Felhasználási Feltételekhez képest, úgy a Kiegészítő szabályok elsőbbséget élveznek.

A Central Média - a jogszabályi keretek között - fenntartja az ÁSZF és az abban hivatkozott saját dokumentumainak (ide értve a Kiegészítő szabályokat is) az egyoldalú módosíthatóságának a jogát. A Kiegészítő szabályok módosítására és kiegészítésére, az ÁSZF módosítására és kiegészítésére vonatkozó szabályok irányadóak.

Az Élményfőzés egy olyan csomag, amelyben az abban foglalt szolgáltatások tényleges, teljes, vagy részleges igénybevétele a jelentkező (vásárló) döntése szerint alakul. Amennyiben a jelentkező (vásárló) csupán az élményfőzéshez, mint „néző” kíván csatlakozni, vagy bármely okból utóbb ahhoz, mint „néző” nem kíván csatlakozni, csupán a részére eljuttatott alapanyagokat és receptúrákat kívánja felhasználni, úgy azt saját döntése szerint szabadon megteheti.

Az Élményfőzés megvásárlása egy csomag megvásárlását jelenti. A vásárlás szolgáltatást és ehhez okszerűen kapcsolódóan élelmiszert is tartalmaz, mindezek a vásárlás tekintetében egységet alkotnak, a vásárlás így járulékos szerződést hoz létre. Az igénybevétel minden tekintetben a vásárló szabad akaratának függvénye.

Amennyiben az Élményfőzést megveszed, úgy a vásárlással kifejezetten beleegyezel és tudomásul veszed, hogy a megvásárolt Élményfőzéshez szükséges teljesítéseket megkezdjük a teljesítés érdekében, ami egyben azt is jelenti, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően nem tudod felmondani az Élményfőzésre megkötött szerződésedet.

Az Élményfőzés alapanyag összetételének egyes összetevőinek a megváltoztatásának (ide értve valamely összetevő ki és/vagy bevezetését, helyettesítését) a joga fenntartott, ez azonban nem eredményezi semmilyen esetben azt, hogy ilyen esetekben a jelentkezőnek (vásárlónak) bármilyen többlet, vagy kiegészítő fizetési kötelezettsége keletkezne a már megfizetett Élményfőzés eredeti ellenértékhez képest. Ilyen összetevők lehetnek különösen, de nem kizárólagosan a romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző termékeket, továbbá az olyan zárt csomagolású termékek, amelyek átadás utáni felbontása egészségvédelmi, vagy higiéniai okokból nem teszi lehetővé, hogy a felbontás előtti egészségvédelmi, vagy higiéniai követelmények ugyan úgy biztosítottak legyenek. Amennyiben a vásárlás időpontját követően az összetevőkben módosulás következne be, úgy a vásárló már a módosított összetevőkből álló alapanyagokat kapja meg. Ilyen esetben e-mail útján, vagy az élményfőzés során adunk tájékoztatást az összetevők változásáról. A többletfizetési kötelezettség tehát kizárt!

Elállás, felmondás lehetősége: az Élményfőzés megvásárlása után a vásárlástól nem lehet elállni, illetve felmondást gyakorolni, így abban az esetben, ha részben, vagy egészben utóbb nem kívánsz élni, illetve nem élsz az igénybevétel lehetőségével, úgy az ellenérték visszafizetésének igénylésére nincs lehetőséged.

További feltételek:

Egyedi igények: abban az esetben, ha vásárló a megvásárolt Élményfőzést utóbb nem tudja, vagy kívánja igénybe venni, úgy erre vonatkozó kérését az alábbi elérhetőségen tudja bejelenti: segitseg@nosalty.hu, amelynek lehetséges teljesítését a Central mérlegeli, és egyedi elbírálás alapján dönt annak teljesíthetőségéről.

Az online élményfőzéshez való bekapcsolódáshoz stabil, szélessávú internet szükséges. További részletes információkat, technikai feltételeket a Nosalty élményfőzés oldalán keress!

A vásárló az ÁSZF elfogadásával a fent hivatkozott feltételeket és szabályokat elfogadja és kifejezetten tudomásul veszi azokat.

A résztvevők száma limitált, vedd meg mielőbb, nehogy lemaradj!