Bezár
Kézbesítési adatok
Ezen mezők kitöltése nélkül nem tudjuk eljuttatni a megrendelt előfizetést a megfelelő helyre.
Az adatok megadásával szavatolja, hogy a megajándékozott hozzájárul az adatok Central Mediacsoport Zrt általi kezeléséhez.


E-mail cím:
Név:
 
Mobilszám:
+36 /
Bezár
Kézbesítési cím
A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!
Nyomtatott magazinokat kizárólag magyarországi címre tudunk kézbesíteni.
E-mail:
*Kézbesítési név:
Mobilszám:
+36 /
Vezetékes szám:
+36 /
*Ir. szám, város:
*Utca:
*Közterület:
*Házszám:
Lépcsőház: Emelet:
Ajtó:
Kapukód:
Ügyfélszolgálat Kattintson! Segítünk! 06-1/510-0888

Adatkezelési tájékoztató

2020-01-20 00:00:00 - 2020-04-27 00:00:00

Egyedi Adatkezelési Tájékoztató

Magazin Centrum

mc.hu

 
 

A jelen adatkezelési tájékoztató a 679/2016 sz. Általános Adatvédelmi Rendelet és a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság iránymutatásai nyomán készült.

 

A www.mc.hu címen elérhető Magazin Centrum a Central Médiacsoport Zrt. Kiadványainak előfizetésére szolgáló információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, webáruház, amely mobilapplikációban is elérhető.

 

A Central Médiacsoport Kiadványok előfizetésére vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket a Central Médiacsoport Zrt. ELŐFIZETÉSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI  és DIGITÁLIS ELŐFIZETÉSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI tartalmazzák.     
A Magazin Centrum Adatkezelésére a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztatója vonatkozik azzal, hogy a könnyebb áttekinthetőség és a transzparencia kedvéért a weboldalra vonatkozó egyedi adatkezelési jellemzők ezen dokumentumban szerepelnek.

A jelen tájékoztató folyamatosan elérhető a https://www.mc.hu/tartalom/adatvedelem  címen.

 

A tájékoztató alkalmazásának kezdete: 2020. január 20.

 

 1. Kötelező tájékoztatás

 

Magazin Centrum

www.mc.hu

Ügyfélszolgálat:

Cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 9.; hétfőtől péntekig 10.00 és 16.00 óra között.

E-mail: elofizetes@centralmediacsoport.hu

Telefon: +36-1510-0888; hétfőtől csütörtökig 8.00 és 17.00 óra között, és pénteken 8.00 és 16.00 óra között.

Fax: +36-1437-1570
Elektronikus ügyfélszolgálat: http://ugyfelkapu.mc.hu/

 

Adatkezelő, üzemeltető: Central Médiacsoport Zrt.

Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím: 1872 Budapest
E-mail: info@centralmediacsoport.hu
Web: www.centralmediacsoport.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Fax: +36 1 437 3737

Adószám: 25087910-2-41
Cégjegyzékszám: 01 -10- 048280
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu

Törvényes képviselő: Varga Zoltán vezérigazgató

 

Adatbiztonság: HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

A Central Médiacsoport Zrt. megbízásából a Webinform Consulting Online Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 176..) a T-Systemsnél (1087 Budapest, Asztalos Sándor út 13.)  telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

 

 1. Az adatkezelés részletei
 1. Kiadvány előfizetés, regisztráció, előfizetői profil

 

Adat megnevezése

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az előfizetés kedvezményezettje: személynév illetve cégnév, cégeknél szervezeti forma és kapcsolattartó neve.

 

Számlázási adatok: név, irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó, email cím, telefonszám, mobiltelefon szám.

 

Kézbesítési adatok: irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó, e-mail cím, telefonszám, mobilszám.

 

Előfizetett termék és annak periodicitása.

Az előfizetői szerződések megkötése és teljesítése, ezen belül: a szerződések nyomon követése, a megrendelt Kiadványok kézbesítése, a megrendelések teljesítése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, reklamációkezelés, piackutatás megtervezése.

A szerződés megkötése és teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), más személy részére, ajándékba vásárolt előfizetés esetén az Adatkezelő jogos érdeke (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

Az adatok körét részben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény határozza meg.

Előfizetői adatok: az utolsó előfizetési időszak lejártától számított 2 év az Előfizetési Általános Szerződési Feltételek 3.10  pontja szerint


Számlázási adatok: jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

 

Név, irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó, email cím, előfizetett termék és annak periodicitása.

Az előfizetés élettartamával és meghosszabbításával kapcsolatos kommunikáció.

Jogos érdek.

Legfeljebb az előfizetés megszűnésétől számított 2év.

További adatok regisztrált felhasználók esetén felhasználói név, jelszó, az előfizetéssel és a teljesítéssel kapcsolatos egyéb adatok

A felhasználói fiók üzemeltetése (adatok menedzselés, megrendelések státusza, számlák, előfizetések adatai), kényelmi szolgáltatások.

Az érintett hozzájárulása.

Visszavonásig (regisztráció törléséig), élő előfizetés hiányában utolsó belépéstől számított 2 év.

 

 1. Közvetlen üzletszerzési célú megkeresés (direkt marketing, eDM, illetve hírlevél küldés)

 

Adat megnevezése

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

név, cím, email cím, telefonszám

összhangban az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésével

közvetlen üzletszerzési célú megkeresés (direkt marketing, eDM, illetve hírlevél küldés)

 

az érintett hozzájárulása

 

a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig

 

 1. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

3.1 A Central Médiacsoport az ügyfélszolgálatra érkező panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével. Amennyiben jogi igény érvényesítése merül fel az ügyben, annak érvényesítésére nyitva álló határidőn belül – jellemzően 5 év (lásd: 2013. évi V. törvénya Polgári Törvénykönyvről) – az adat megőrzésre kerül.

 

3.2 A telefonos ügyfélszolgálatra érkező hívásokat, amennyiben ahhoz a hívó fél hozzájárul, azaz nem szakítja meg a hívást azt erről szóló tájékoztatást követően, a Central Médiacsoport megbízásából a CallComm Zrt. fogadja és rögzíti (lásd 4. pont).

 

 

A kezelt adatok köre

telefonbeszélgetés (bejövő hívások), hívás pontos ideje, telefonszám, telefonbeszélgetésről felvett jegyzőkönyv (amennyiben annak felvétele szükséges)

Az adatkezelés célja

előfizetésekkel kapcsolatos ügyintézés, a fogyasztói megkeresések hatékony, magas színvonalú kezelésének biztosítása, panaszok kezelése

Az adatkezelés időtartama

a hozzájárulás megadásától számított legfeljebb 5 év

Az adatkezelés jogalapja

az érintett hozzájárulása

Amennyiben az érintett nem kíván hozzájárulást adni, az ügyfélszolgálatot e-mailben vagy postai levélben is megkeresheti a fentebb megadott elérhetőségeken.

Címzettek

Társaságunk a panaszról felvett jegyzőkönyvet (amennyiben szükséges) és a válasz másolati példányát a Fogyasztóvédelmi törvény 17/A. § (7) bekezdése szerint öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A hívásrögzítéssel kapcsolatos speciális érintetti jogok

A telefonbeszélgetést az érintett bármikor megszakíthatja, és bármikor, utólag is visszavonhatja a telefonbeszélgetés rögzítéséhez adott hozzájárulását, azaz kérheti a telefonbeszélgetés törlését. Ez esetben az adatkezelő a rögzített telefonbeszélgetést/hanganyagot törli és írásbeli jegyzőkönyvben rögzíti a beszélgetés lényegét (nem szó szerint). A jegyzőkönyv felvétrelére a telefonbeszélgetés tartalmának bizonyíthatósága érdekében kerül sor (pl. panaszkezelés). Ha a telefonbeszélgetés tartalma nem indokolja a jegyzőkönyv felvételét, a telefonbeszélgetés jegyzőkönyv felvétele nélkül tölésre kerül.

Az érintett, a kérelem benyújtására való jogosultság igazolása mellett, azaz hogy (a személyes adatokkal valóban összefüggésbe hozható a személye, a telefonbeszélgetésről írásban küldött megkereséssel kivonatot kérhet, amelyet 10 munkanapon belül bocsátunk a rendelkezésére egy alkalommal ingyenesen. Az ügyintézés egyedi azonosító kódja az a telefonszám, amelyről a hívást kezdeményezték, a hívás időpontjával kiegészítve. A telefonbeszélgetést kizárólag erre feljogosított személyek kezelik, hallgatják vissza. Az érintett a kivonatot kizárólag jogérvényesítési célra használhatja fel, tehát nem hozhatja nyilvánosságra. Törlési kérelem esetén, ha azt a beszélgetés tartalma indokolja, írásbeli jegyzőkönyvben rögzítjük az elhangzottak lényegét.

 

 

 

 1. Címzettek, adatfeldolgozók

 

Név

Székhely

Tevékenység

Átadott adatok

Magyar Posta Zrt.

 

 

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

 

 

 

 

1. hírlap terjesztés, kézbesítés, reklamációkezelés

 

 

 

 

 

 

1. név, cím, előfizetett Kiadvány neve, előfizetett példányszám, előfizetés időtartama telefonszám, email

cím, kapukód

2. levél és csomagszállítás kézbesítés

 

2. név, cím

Drescher Kft.

1097 Budapest, Gyáli út 31.

nyomdai tevékenység (csekk kiküldés, közvetlen üzletszerzési célú levél kiküldése)

név, cím, előfizetett Kiadvány neve, előfizetett példányszám, előfizetési díj, előfizetés időtartama, telefonszám, email cím,

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa u.2.

csomag szállítás, kézbesítés

név, cím, telefonszám

CallComm Zrt.

4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119.

telefonos ügyfélszolgálat

név, cím, előfizetett Kiadvány neve, előfizetett példányszám, előfizetési díj, előfizetés időtartama telefonszám, email

cím, kapukód,

 

Webinform Consulting Online Kft.

1025 Budapest, Szépvölgyi út 176.

weboldal üzemeltetése

Kiadvány előfizetés, regisztráció, előfizetői profil pontban írt valamennyi személyes adathoz hozzáfér.

 

 

 1. Fizetést biztosító külső szolgáltatók (Általános Adatkezelési Tájékoztató XIII. B. pont)

 

 1. Az előfizetési díjak és az egyéb termékek vételárának fizetése a Central Médiacsoport Zrt. Online Partnerkezelő (ún. OPK) rendszerén keresztül kezdeményezhető, amelyet Webinform Consulting Online Kft. adatfeldolgozói minőségben üzemeltet a Central Médiacsoport Zrt. megbízásából.
 2. A fizetést biztosító külső szolgáltatók minden esetben önálló adatkezelők.
 3. A bankkártyás fizetést az OTP Bank Nyrt. biztosítja. A bankkártyás fizetés teljesítésének ellenőrzésére az egyedi vásárlási azonosító szolgál.2019. szeptember 15. napjától a bankkártyás fizetést lehetővé tevő OTP Mobil Kft.-nek (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) az Európai Unió erős ügyfél-hitelesítésre, valamint a közös és biztonságos nyílt kommunikációs standardokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok bevezetéséről szóló 2018/389. számú irányelve, valamint szerződéses kötelezettségeink alapján a folyamat során automatizált módon adatok átadására vagyunk kötelesek. Az OTP Mobil Kft. részére átadásra kerülő adatok: vezetéknév, keresztnév, szállítási és számlázási cím, e-mail cím. Az OTP Mobil Kft. önálló adatkezelőként végez műveleteket az adatokkal, tevékenysége teljesen elkülönül a Szolgáltató tevékenységétől. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett csalásellenőrzés (ún. fraud-monitoring). Az OTP adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato  Az adatátadás szükségességéről tájékoztatás itt található: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/
 4. A PayPal által biztosított fizetési metódus adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatás itt olvasható: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

 1. Cookie tájjékoztatás
  1. Önnek joga van tiltani a cookie-kat, akár egyesével, akár típus szerint.
  2. Cookie-k pontos megnevezése

 

 •  
 •  
 •  

Tárolt adatok

Adatkezelés célja

 •  
 •  

digitális magazinok olvasásánál ez alapján jön fel egyszer a tájékoztatás, hogy már mobilon is megnézheti

1 év

1, ami azt jelenti, hogy, ha igaz, akkor egyszer már megjelent a szöveg, és 1-be áll az értéke

felhasználói komfort növelése

jogos érdek

 •  

akcióra hívja fel a figyelmet a jobb alsó sarokban

munkamenet végéig

1-be áll, ha valaki lezárta

felhasználói komfort növelése

jogos érdek

 •  

ugyanez mobil nézetben

munkamenet végéig

1-be áll, ha valaki lezárta

felhasználói komfort növelése

jogos érdek

 1.  

session azonosítót tárolja benne

munkamenet végéig

a szerver által generált session azonosítót tárolja

felhasználói komfort növelése

jogos érdek

 1.  

Gemius mérés biztosítása

1000 nap

domain hash

forgalmi adatok rögzítése

jogos érdek

 •  

Google Analytics azonosító cookie

2 év

automatikusan generált numerikus azonosító

forgalmi adatok rögzítése

jogos érdek

 •  

Google Analytics mérés

30 perc

automatikusan generált numerikus azonosító

forgalmi adatok rögzítése

jogos érdek

 •  

Google Analytics mérés

munkamenet végén törlődik

automatikusan generált numerikus azonosító

forgalmi adatok rögzítése

jogos érdek

 •  

Google Analytics mérés

10 perc

egyszerre beküldhető kérések szabályozására szolgáló státusz

forgalmi adatok rögzítése

jogos érdek

 •  

Google Analytics mérés

6 hónap

automatikusan generált numerikus azonosító és forgalmi forrás, ha létezik

forgalmi adatok rögzítése

jogos érdek

 •  

Google Analytics azonosító cookie

2 év

automatikusan generált alfanumerikus azonosító

forgalmi adatok rögzítése

jogos érdek

 •  

Google Analytics azonosító cookie

24 óra

automatikusan generált alfanumerikus azonosító

forgalmi adatok rögzítése

jogos érdek

Central BT

érdeklődési alapú csoportokba besorolás

1 év

automatikusan generált numerikus azonosító

forgalmi adatok rögzítése

jogos érdek

Továbbá az alábbi doaminekről érkezik még cookie, melyekre a Central Médiacsoport Zrt.-nek ráhatása nincs: adnxs.com, bidswitch.net, criteo.com, doubleclick.net, facebook.com, google.com, googleadservices.com, openx.net, rlcdn.com, rubiconproject.com, yahoo.com

A látogatottság méréséhez használt cookie-kban tárolt adatok véletlenszerűen generáltak, nem társíthatóak egy adott felhasználóhoz. Ezeket az adatokat maximum 30 napig tárolja az üzemeltető.

 

 1. Naplózás (logok), jogos érdek alapján: IP cím, dátum, időpont, meglátogatott URL, kérés metódusa, szerver státusz kód, szerver válasz mérete, előző meglátogatott URL (referer), böngésző és operációs rendszer adatai, domain név. Ezeket az adatokat 30 napig tárolja az üzemeltető.

 

 1. Érintetti jogokat és jogorvoslatokat a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza.